Νέα

Ισολογισμός & Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020

Πατήστε την εικόνα για να δείτε τον ισολογισμό του 2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 12 2021

 

Πατήστε την εικόνα για να δείτε την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του 2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31 12 2021