Όροι Διαγωνισμού

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «Thalpos AEBE» και έδρα την ΒΙΟΠΑ Κερατέας, Τ.Θ. 4765, Τ.Κ. 19001 (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), με την ονομασία “Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου”, ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου  https://www.instagram.com/dunlopillo_greece/  (περαιτέρω ο «Διαδικτυακός Τόπος»), στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «Διπλό Στρώμα Sovereign 160X200 και 2 μαξιλάρια Tranquility», το οποίο εμπορεύεται ο Διοργανωτής (περαιτέρω το «Προϊόν»), για την ανάδειξη ενός νικητή.
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών, έχουν έγκυρο λογαριασμό στην ιστοσελίδα https://www.instagram.com/ και  αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.
 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
   1. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,
   2. τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

  Σε περίπτωση κατά την οποία συμμετάσχει στο διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο

 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 12/3/2024, ώρα 11:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 15/3/2024, ώρα 17:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο https://www.instagram.com/dunlopillo_greece/
 5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν “like” στον Διαδικτυακό Τόπο στο Post του διαγωνισμού, follow τον διαδικτυακό τόπο του Διοργανωτή και “tag” έναν φίλο.
  Σημειώνεται ότι επιτρέπεται μία συμμετοχή ανά χρήστη.  Οίκοθεν νοείται ότι για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Διοργανωτής.
 6. Δώρα. Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι το εξής:
  Ένα διπλό στρώμα Sovereign 160X200 και 2 μαξιλάρια Tranquility του brand Dunlopillo. Την προώθηση του προϊόντος στην ελληνική αγορά έχει αναλάβει ο Διοργανωτής. Για την ορθή χρήση του προϊόντος ο νικητής οφείλουν να διαβάσουν αναλυτικά τις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του.Τo Δώρo είναι προσωπικό και ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα. Για την αποδοχή του δώρου απαραίτητη είναι η υπογραφή  δήλωσης  αποδοχής δώρου κατά την παραλαβή του  καθώς και η επίδειξη της  ταυτότητας.
 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Ο νικητής και οι δύο αναπληρωματικοί θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη του Διαγωνισμού τη Παρασκευή 15/3/2024, ώρα 18:00, στα γραφεία της A&B Advertising ΕΠΕ
 8. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα γίνει  με χρήση του προγράμματος Pick a winner της WooBox, ανάμεσα σε όλες τις ηλεκτρονικές συμμετοχές, από τις οποίες θα αναδειχθούν ένας νικητής και δύο αναπληρωματικοί. Ο αναδειχθείς νικητής θα ανακοινωθεί με σχετικό tag σε σχόλιο στο post του διαγωνισμού, στη σελίδα του Διοργανωτή https://www.instagram.com/dunlopillo_greece/ και θα  ειδοποιηθεί με  σχετική ενημέρωση στην προσωπική του σελίδα στο instagram ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει,  θα του ζητηθούν δε τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή/παραλαβή  των δώρων. Σε περίπτωση που κάποιος δεν ανταποκριθεί απαντώντας με μήνυμα στην  σελίδα  εντός 10 ημερών από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί και μέχρι τα μεσάνυχτα της τελευταίας ημέρας , θα χάνει το δικαίωμά του επί του Δώρου και την θέση του θα λαμβάνει ο πρώτος με σειρά ανάδειξης αναπληρωματικός νικητής. Με τη συμμετοχή τους  στο Διαγωνισμό, ο νικητής ανεπιφύλακτα συναινεί και αποδέχεται τη δημοσίευση της ονομασίας χρήστη που διατηρεί στο Instagram (instagram usernames), στην ιστοσελίδα  https://www.instagram.com/dunlopillo_greece/
  Κανένας συμμετέχων δε δικαιούται άνω του ενός Δώρου. 
  Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.
 9. Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, και η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει το Δώρο στον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό  νικητή κατά χρονική σειρά συμμετοχής και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν  αναπληρωματικοί νικητές να διαθέσει κατά την κρίση της το δώρο.
 10. Ευθύνη. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού  επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Ο Διοργανωτής   δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης  σε  χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. O Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider,  ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας
  Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού  έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο https://bit.ly/3LljMV0  και https://www.instagram.com/dunlopillo_greece/
 11. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2299063171, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 15:00  ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@dunlopillo.gr
 12. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτόν. Εννοείται ότι μετά την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων/ των νικητών του Διαγωνισμού θα καταστρέφονται.
 13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον,  υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων